Мрън-мрън

Къде ти е лопатата?

Отново наваля сняг. По улиците, по покривите и във Facebook статусите. Варна потъна в преспи, а между тях вие прословутият ни вятър и хвърля остри снежни искри в очите ми. Излизам сутринта да разходя кучето, входът – затрупан, само тук-таме стъпките на хората, които преди мен са минали през наветия сняг. – Я – учуди се една буля – снегът още не е изринат. Явно очакваше общината или добрите елфи да го направят. Чувала съм, че в Европа хората сами…

Прочети