Обща

Усещане за безсилие

Днес при нас трябваше да дойде едно семейство бежанци, майка с две малки момченца и бабата. Бяхме приготвили от дарения кърпи, дрешки за малките, легълце и се радвахме, че можем да предложим дом и малко спокойствие на тези хора, избягали…