Аз: Оставил си ми нещо.
М.: Да, бисквитки.
Аз: В найлонова торбичка?
М.: Да, защо?
Аз: Намерих торбичката.

Кучето гледа невинно.