Това е един особен момент на яснота.

Застиваш и за миг ти се струва, че се движиш бързо в тунел, става ти горещо, а после над главата ти тъканта на вселената се разкъсва и върху ти плисва Просветлението като леген студена вода.

Онзи момент, когато осъзнаваш, че си направил ужасна простотия и не знаеш как ще се оправиш с последствията …