Една стара малка история …

Семейството на дядо ми е от бедно балканско село. Когато тежкия живот ги притиснал, прадядо ми заминал на гурбет в Сърбия. Работел като градинар, спечеленото пращал вкъщи. Понякога давал пари назаем на българските студенти в Сърбия, а те пишели писма до родителите си, които връщали сумите на прабаба ми.

За нещастие, прадядо ми се разболял от пневмония и починал. Вдовицата му останала сама, с три малки деца. От мъжа си получила само малко тефтерче, в което той си пишел бележки за парите, които е раздал в заем.

Прабаба ми не потърсила никой от тези хора. В течение на няколко месеца те сами дошли да се издължат, без никой да ги кара. Всички, до последния човек!

Чудя се, сега възможно ли е това?