Случи ми се нещо странно. По принцип донякъде съм свикнала, защото покрай мен се образуват завихряния в континуума, но това вчера беше наистина извънредно необичайно.

Имах да изпращам едно колетче, но никоя от кутиите, които продават в пощата не беше подходяща за неговите размери и форма. След един следобед почесване по главата реших, че вселената ще намери начин да разреши проблема ми. Просто й имам доверие, като стане въпрос за намиране на неща.

На връщане към къщи минах покрай едно магазинче, пред което имаше натрупани кутии за изхвърляне. И сред тях една, съвсем точно такава, каквато ми трябваше. Нуждата измести задръжките, измъкнах кутията от купа и продължих по пътя си.

И както си подрипвах доволно, погледът ми попадна на капака на кутията. Върху него с едър почерк и червен маркер беше написано моето име. Моето странно, смешно и рядко срещано име!!!

Нямам абсолютно никакво обяснение. Няколко пъти ходих в коридора да погледна пак. Снимах го. Там си е.

Ама че работа …