От втория опит

В края на миналата година за първи път се опитах да даря кръв. От много отдавна исках да го направя, но все отлагах. Става ми лошо от гледката на моята собствен...

I did it anyway

Сещате ли се за онази серия на „Приятели“, където Чандлър питаше Джоуи за съвет? Joe, I kind of … I was unable to … I really wanted to b...